به جای جای دلم جای پای تو است حسین * خوشم که حنجره ام نینوای تو است حسین * هزار چشمه ی اشکم اگر دهند به چشم * خدا گواهست که وقف عزای تو است حسین . ** خاک حرمت ، مهر نماز است حسین (ع)*راه تو ، همیشه چاره‌ساز است حسین (ع)*ای خون تو دشنه بر گلوگاه ستم ** از خون تو شیعه ، سرافزار است حسین(ع). ** لب تشنه ام از سپیده آبم بدهید * جامی ز زلال آفتابم بدهید*من پرسش سوزان حسینم یاران * با حنجره عشق جوابم بدهید . . .

     

پروژه مسکن مهر ورامین

 پروژه مسکن مهر 1000 واحدی به متراژ 95000 متر مربع ورامین کارفرما : تعاونی مسکن مهر

لینکهای مرتبط

شرکت های همکار

مهندسین مشاور فرآیند معماری

مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان 

شرکت مجری شایان ابنیه مدرن 

 مهندسین مشاور کیمه  هراز  

مهندسین مشاور طرح نقش برج افراز

مهندسین مشاور ایستا برج آسیا

مهندسین مشاور آذین طرح ماهان