آرامش چیست ؟ نگاه به گذشته و شکر خــدا *نگاه به آینده و اعتماد به خـــدا* نگاه به اطراف و جستجوی خـــدا* نگاه به درون و دیدن خــــدا* لحظه هایتان سرشار از وجـــود خـــــدا. ** امروز را نفس کشیده ای ؟ خوش به حالت * عمیق نفس بکش ** عشق را * زندگی را * بودن را * بچش ، ببین ، لمس کن وبا تک تک سلول هایت لبخند بزن که زندگی زیباست ** اگه رویایی داری باید ازش محافظت کنی * مردم نمی تونن خیلی کارها رو بکنن * دوست دارن تو هم نتونی* اگه یه چیزی رو می خوای * باید به دستش بیاری * مکث نکن... ** چه تصویر زیباییست، آنجا که امید و تلاش دست به دست هم میدهند و دیو سستی و ناامیدی را نقش بر زمین می کنند. ** هزاران آفرین بر مردان و زنانی که تسلیم ضعفهایشان نمی شوند و با امیدی وصف ناپذیر بر اندوه هایشان مستولی می یابند.

     

پروژه مسکن مهر ورامین

 پروژه مسکن مهر 1000 واحدی به متراژ 95000 متر مربع ورامین کارفرما : تعاونی مسکن مهر

لینکهای مرتبط

شرکت های همکار

مهندسین مشاور فرآیند معماری

مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان 

شرکت مجری شایان ابنیه مدرن 

 مهندسین مشاور کیمه  هراز  

مهندسین مشاور طرح نقش برج افراز

مهندسین مشاور ایستا برج آسیا

مهندسین مشاور آذین طرح ماهان