حق الناس تنها چیزی است که در قیامت با شفاعت هم حل نمیشودآنچه از من بر دل داری در این شب قدر ببخش. ** از غافلان حساب دلم را جدا کنید*حرف و حدیث کهنه خود را رها کنید * چیزی به شب نمانده به خلوت که می روید * قدر است، قدری دل شکسته ی مارا دعا کنید. ** شب قدر شب بیدار شدن است... نه بیدار ماندن...دعا کنیم بیدارشویم...*اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به * حال بیابان دل منم کنید *التماس دعا

     

پروژه مسکن مهر ورامین

 پروژه مسکن مهر 1000 واحدی به متراژ 95000 متر مربع ورامین کارفرما : تعاونی مسکن مهر

لینکهای مرتبط

شرکت های همکار

مهندسین مشاور فرآیند معماری

مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان 

شرکت مجری شایان ابنیه مدرن 

 مهندسین مشاور کیمه  هراز  

مهندسین مشاور طرح نقش برج افراز

مهندسین مشاور ایستا برج آسیا

مهندسین مشاور آذین طرح ماهان