ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﭼﻨﺪ ﺭﯾﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ* ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ!* ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺴﺎﺯﯼ* ﺟﻬﺎﻧﺖ ﺭﺍ* ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ* ﺑﺎﻭﺭﺕ ﺭﺍ* " ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ . ** همیشه کسی وجودداردکه سرراهتان سنگ پرتاب کند, این به شمابستگی دارد که باآن سنگهاچه میسازید, پل یادیوار. ** شما معمارزندگیتان هستید سعی کنید معمارخوبی باشید. ** یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کند بشه نه اینکه هیزمش زیاد بشه، تبر ما انسان ها باور هامونه، نه آرزوهامون... ** در مسابقه شیر با آهو، بسیاری از آهو ها برنده می شوند چون شیر برای غذا می دود ولی آهو برای زندگی. ** پس"هدف مهمتر از نیاز است" ** مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید یا به آهستگی پیشرفت می کنید * شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند . ** فردا، روزی است بزرگتر از امروز! سعی کن امروز بزرگتر شوی، تا در بزرگی فردا گم نشوی...!

     

پروژه مسکن مهر ورامین

 پروژه مسکن مهر 1000 واحدی به متراژ 95000 متر مربع ورامین کارفرما : تعاونی مسکن مهر

لینکهای مرتبط

شرکت های همکار

مهندسین مشاور فرآیند معماری

مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان 

شرکت مجری شایان ابنیه مدرن 

 مهندسین مشاور کیمه  هراز  

مهندسین مشاور طرح نقش برج افراز

مهندسین مشاور ایستا برج آسیا

مهندسین مشاور آذین طرح ماهان