***اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد * هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد! ** بگذار ابر سرنوشت هرچه میخواهد ببارد ما چترمان خداست ** کسی که میخواهد دیگران دائم برایش کف بزنند خوشبختی خود را در دست دیگران گذاشته است ** زندگی به من آموخت که ** هر چیزی قیمتی دارد * پنیر مجانی فقط در تله موش یافت میشود ** نگران آینده نباش * چون خدا زودتر از تو ، آنجاست ** پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی ** هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز میشود ولی ما اغلب چنان به درِ بسته چشم میـدوزیم که درهای باز را نمی بینیم!** در اوجی معین دیگر ابری نیست اگر زندگیـت ابریـست * به این دلیل است که روحت آنقدر که باید ، بالا نرفته است! ** برای دردهایم نشانه میگذارم تا یادم بماند کجا دست خدا را نگرفته ام ** امید را از نجاری آموختم که مغازه اش آتش گرفت و زغال فروشی باز کرد… ** اقیانوس هرچند پهناوراست پایانی دارد قطره هرچند کوچک است ،آغازی دارد .***

     

پروژه پاسارگاد

 دیوان محاسبات شرکت پایا سازه پاسارگاد متراژ 3000 متر مربع کارفرما: دیوان پیمانکار : آقای فیاض آذر

لینکهای مرتبط

شرکت های همکار

مهندسین مشاور فرآیند معماری

مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان 

شرکت مجری شایان ابنیه مدرن 

 مهندسین مشاور کیمه  هراز  

مهندسین مشاور طرح نقش برج افراز

مهندسین مشاور ایستا برج آسیا

مهندسین مشاور آذین طرح ماهان