رجب یعنی اشک توبه در قنوت *خواندنش با نام غفار الذنوب *شعبان یعنی چشمها هم در رکوع * شرمگین از نام ستار العیوب * رمضان یعنی سر سجود و دل سجود * ذکر یارب یارب از عمق وجود . ** رجب بهانه ای است برای دوستی با خدا * لحظه هایت سرشار از این دوستی باد * التمــاس دعـــا ** باز پنجره های ملکوت به بهانه ای دیگر وا می شود و عاشقانه می سراید: «أین الرجبیون...» حلول ماه عبادت، رجب، مبارک باد . ** دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود *دلها همه آماده ی پرواز شود *با بوی معطر ماه رجب *شور و شعف خدایی آغاز شود ** اگر فنجانی کوچک زیر باران نگه دارید،به اندازه ی ** همان فنجان به شما می رسد اگر کاسه ی بزرگی*نگاه دارید به همان اندازه در آن آب جمع می شود!* چه ظرفی زیر باران الهی قرار داده اید؟

     

پروژه پاسارگاد

 دیوان محاسبات شرکت پایا سازه پاسارگاد متراژ 3000 متر مربع کارفرما: دیوان پیمانکار : آقای فیاض آذر

لینکهای مرتبط

شرکت های همکار

مهندسین مشاور فرآیند معماری

مهندسین مشاور طرح و نوآوری سازه سامان 

شرکت مجری شایان ابنیه مدرن 

 مهندسین مشاور کیمه  هراز  

مهندسین مشاور طرح نقش برج افراز

مهندسین مشاور ایستا برج آسیا

مهندسین مشاور آذین طرح ماهان